top of page
PACIENT S RAKOVINOU PLIC VE 21. STOLETÍ: JAKÁ JE CESTA K NEJLEPŠÍ PÉČI?
10 4. 2024 

9. dubna 2024 uspořádala edukační platforma PLICE.ONLINE setkání odborníků, novinářů a zástupců pacientské komunity na téma PACIENT S RAKOVINOU PLICE VE 21. STOLETÍ: JAKÁ JE CESTA K NEJLEPŠÍ PÉČI?
 
Cílem setkání bylo předat médiím a široké veřejnosti aktuální informace o moderní diagnostice plicních nádorů, screeningovém programu a pokrocích v možnostech léčby, zejména pak odpovědět na otázky: 
 
  • Jak je možné zachytit rakovinu plic co nejdříve, s šancí na vyléčení?
  • Co vše a jak je potřeba u pacienta diagnostikovat, než je možné přistoupit k léčbě?
  • Kde by se měli pacienti léčit, aby dostali nejlepší péči?
  • Jaké jsou nové účinné způsoby léčby a podle čeho lékaři rozhodují, pro koho jsou vhodné?
  • Co řeší pacienti, jejich blízcí a kde mohou získat podporu?
Tato a další témata ve svých prezentacích a následné diskusi rozebrali: 
 
Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. - přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno 
Přední český odborník na diagnostiku plicních onemocnění a bronchologii představil moderní možnosti bronchoskopických vyšetření s využitím navigačních technologií. Upozornil na nutnost provádění vyšetření na kvalifikovaných pracovištích a bezodkladnost bronchoskopického vyšetření u každého pacienta s podezřením na plicní rakovinu.  
 
Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. - lékařka onkologické kliniky
1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Lékařka s dlouholetou specializací na léčbu nádorů plic představila moderní možnosti terapie tohoto onemocnění, která směřuje ke stále vyšší individualizaci na míru konkrétnímu pacientovi. Upozornila také na to, že pro kontinuální snižování incidence rakoviny plic je zcela nezbytné, aby co největší část populace přijala za svůj životní styl nekuřáctví. 
Bc. Michaela Tůmová - členka výboru
Spolek Hlas onkologických pacientů, z. s. 
Zástupknyně spolku, který tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), jež se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých, představila možnosti podpory pacientů na cestě zdravotnickým systémem.      
Bc. Michaela Čadková Svejkovská - ředitelka  
Amelie, z. s. 
Sociální pracovnice představila možnosti přímé psychosociální podporu, kterou organizace Amelie zajišťuje pacientům s rakovinou plic a jejich blízkým. 
Ing. Ivana Pecháčková - členka organizace  
Moje plíce z. s. 
Pacientka a členka první pacientské organizace sdružující lidi s rakovinou plic představila její činnost a svoji osobní zkušenost s nemocí.   
Akce s zúčastnila a rozhovory poskytla také paní Ludmila, která v současnosti prochází léčbou karcinomu plic. 
Děkujeme společnosti AstraZeneca, díky jejíž podpoře bylo možné tiskovou konferenci zorganizovat.
Podívejte se na nejzajímavější mediální výstupy o diskutovaných tématech:
1.png
7.png
8.png
9.png
3.png
6.png
2.png
11.png
bottom of page