top of page

Cvičení pro zdravý dech s Lenkou Oravcovou

10. 4. 2023 

Ve třech videích se cvičením, které sestavila lektorka
Lenka Oravcová, si osvojíte správné držení těla, naučíte se efektivně rozhýbat a pracovat se svým dechem. Cvičení je nenáročné na fyzickou zdatnost. 
Šetrné rozhýbání celého těla a obzvláště hrudníku je základem pro správné dýchání. Dech neoddělitelně souvisí s celkovým držením těla a oboje je závislé na pružnosti pohybového aparátu. Jsou-li svaly příliš napjaté, anebo naopak ochablé, nemůže tělo optimálně dýchat.
Právě několik cvičení k udržení a rozvíjení pružnosti ukazuje toto video.
Dýchání není jen o výměně vzduchu v plicích, ale o střídání tlaku
a podtlaku (tedy o „pumpování“) v celém trupu. Pro rozvíjení pružnosti svalů a lepší vnímání dechu je dobré se nejprve zaměřit na jednotlivé části - na brániční, spodní hrudní a horní hrudní dech. A následně vše propojit do „plného dechu“.
Dech je stoprocentně závislý na držení těla. Rovnat se však nesmíme příliš usilovně, protože nadměrné svalové napětí dech omezuje. Také je potřeba rovnat tělo jako celek a ne jen některé části (např. ramena). Toto video ukazuje na nejběžnějších pozicích jak k rovnání využít přirozených principů pohybu.
bottom of page