top of page
10C1F9E8-758F-4D60-BC19-26AC8042F8B9_edited.jpg

„Nic mi nebylo, prostě to nechápu!“

30. 6. 2022 (Tisková zpráva, Amelie, z.s.)

Přesně takto začíná nejedna cesta životem s rakovinou. Druhou nejčastější možností je pak bezradné prohlášení „vždyť jsem měl jen kašel“. Co je však oběma konstatováním společné, je to, že následovala po vyšetřeních a oznámení diagnózy karcinom plic. První stádia onemocnění se téměř neprojevují, ta další, a hůře léčitelná, již ano. Jde o třetí nejčastější onkologické onemocnění u žen i mužů v ČR a dá se poměrně snadno diagnostikovat. Diagnózou a léčbou to však nekončí.
Na skutečnost, že je mnoho onkologicky nemocných, kteří podstupují těžkou léčbu a s přibývajícím stupněm onemocnění mají i horší výhledy na vyléčení, zareagovalo Ministerstvo zdravotnictví. Od letošního roku je spuštěn pilotní program screeningu plic u skupin osob ohrožených vyššími riziky onemocnění. Jde o lidi mezi 55 a 74 rokem, kteří aktivně kouří nebo kouřili po dobu 20 let/1 balíček cigaret denně nebo po dobu 10 let/2 balíčky cigaret denně. U nich je riziko onemocnění až 20x vyšší než u běžné populace.
 
Rakovinou plic ale neonemocní jen kuřáci. V riziku jsou i pasivní kuřáci, lidé s genetickou predispozicí nebo lidé vystavení různým chemikáliím apod. Není však výjimkou, že onemocní i lidé, kteří do skupiny ohrožených nepatří. Příkladem je paní Ilona Mančíková, která jako aktivní sportovkyně, vyznavačka zdravého životního stylu a celoživotní nekuřačka, tuto diagnózu uslyšela. „Nejdelších 10 dnů v mém životě jsem prožila, když jsem po operaci čekala na výsledek histologie a určení stádia nemoci. Obrovskou oporou mi byl můj přítel, který mě pozitivně motivoval, trávil se mnou volný čas, doprovázel mne na vyšetření, byl se mnou v nemocnici v den operace, i po ní. To byly pro mne stresující okamžiky a jsem vděčna, že jsem nebyla sama.“
Paní Ilona se spojila s Amelií, z.s. a stala se ambasadorkou projektu PROdýchej, který aktivně podporuje nemocné s karcinomem plic i jejich blízké. Ráda by všechny upozornila na důležitost prevence: „Měla jsem obrovské štěstí, protože můj nádor byl ve stádiu I., bohužel většina pacientů přijde pozdě, ve stádiu III. a IV., kdy už často není chirurgický zákrok možný. “
Pokud už vím, že mám já nebo můj blízký rakovinu plic, mohu se aktivně v léčbě podpořit. Mohu využít:
  • Podporu psychologa
  • Podporu sociálního pracovníka
  • Sdílet svou situaci se stejně nemocnými
  • Věnovat se aktivně své výživě a pohybu, cvičit dech
  • Dbát na svou psychickou a fyzickou kondici a cíleně nad sebou nelámat hůl. Když mi je špatně, odpočívat, když pro sebe opět mohu aktivně něco dělat, pak být aktivní a dělat vše, co mi má omezení dovolí.
Projekt PROdýchej: 
https://www.amelie-zs.cz/pro-nemocne-a-blizke/diagnozy/rakovina-plic-prudusek/
 
On-line skupina PROdýchej: 
https://www.amelie-zs.cz/prodychej-online-skupina-pro-plicne-nemocne/
YouTube videa Amelie na podporu pohybu u lidí s rakovinou plic: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_52_05JyhHleFHexyrYF0-dadOUp2kE1
Brožury Amelie: 
https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/
bottom of page