top of page
F5AA3935-BDC3-41B6-8C50-E1C6851BD86C_edited.jpg

Nová informační podpora pro lidi s rakovinou plic
či metastázami na nich

1. 8. 2022 (Tisková zpráva, Amelie, z.s.)
 
Přestože je rakovina plic po rakovině střeva druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním u žen i mužů v ČR, doposud chyběla informační podpora v oblastech života s nemocí mimo léčbu. To se dnešním dnem, který je zároveň Světovým dnem rakoviny plic, mění. Nezisková organizace Amelie, z.s. spustila web na podporu takto nemocných lidí i jejich blízkých, najdete jej na www.prodychej.cz
Nový web je určený lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým a nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy. Navazuje svým obsahem na informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Nyní se tak informační podpora v ČR stává komplexní.
Ročně je v ČR s karcinomem plic diagnostikováno přes 6 tisíc osob, většina z nich v pozdních stádiích. To znamená špatnou dlouhodobou předpověď jejich života s nemocí a také vyšší zátěž pro rodinu a blízké, ale i potřebu sociálních a zdravotních služeb. Právě proto je pro takto nemocné důležité, aby našli dostatek validních a komplexních informací, které podporují léčbu a život s nemocí.
Co tedy do podpory v oblasti života s nemocí mimo léčbu spadá?
  • základní orientaci v informacích okolo rakoviny plic
  • tipy na otázky pro lékaře
  • nabídku vhodných služeb, ale pobídka pro vlastní aktivitu
  • návodná videa, např. z oblasti rehabilitace
     
Paní Lucie již využila sociálního poradenství a říká k tomu: „Metastatické onemocnění plic při rakovině prsu je velmi těžké onemocnění, podařilo se mi dostat do stavu remise, ale nečekala jsem, že OSSZ mi hned sníží invalidní důchod. Obavy z velké zátěže mám, a proto jsem s pomocí sociální pracovnice Amelie podala námitku.“
Bez komplexní a včasné informace, by i paní Lucie byla v těžké životní situaci sama.
Web PROdychej.cz v tomto pomáhá. Věříme, že díky lepší informovanosti pacientů a poptávce po službách bude i kapacita služeb (např. psychologických, sociálních, rehabilitačních) v terénu navyšována pro všechny potřebné, protože v současnosti tomu tak není.
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz
tel.: +420 608 458 282
 
- - - 
Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze najít na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.
Od roku 2021 Amelie rozvíjí aktivity na podporu onkologicky nemocných s karcinomem plic, kteří nemají svou zastřešující pacientskou organizaci. Nový web navazuje na projekt PROdýchej a nabízí individuální poradenství psychologa, sociálního pracovníka, fyzioterapeuta a výživového poradce, online skupinu pro sdílení a také informační podporu.
Důležité odkazy a informace:
Web PROdychej: www.prodychej.cz
Projekt PROdýchej: https://www.amelie-zs.cz/pro-nemocne-a-blizke/diagnozy/rakovina-plic-prudusek/
On-line skupina PROdýchej: https://www.amelie-zs.cz/prodychej-online-skupina-pro-plicne-nemocne/
O diagnóze: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/
bottom of page