top of page
Barista At Work

Návrat do práce po onkologické nemoci

6. 9. 2022 (Tisková zpráva, Amelie, z.s.)

Práce je stále základní náplní produktivního věku. Bez práce člověk přichází o status, finanční soběstačnost, ale i o vhodné návyky, které práci umožňují. Návrat zpět do práce po mnoha měsících či letech, navíc často se změněnými fyzickými možnostmi, není jednoduchý. Před ním však stojí lidé po prodělaném onkologickém onemocnění a léčbě.  A často stojí na této cestě sami.
Onkologické onemocnění je sice časté, ale jeho léčba je úspěšnější a daří se prodlužovat dobu přežití nemocných a také se zvyšuje počet lidí v ústupu onemocnění. Onkologická léčba se snaží maximálně zohledňovat budoucí kvalitu života nemocných, ale stále jde o léčbu náročnou s nemalými následky a dlouhodobými dopady do života. Zároveň však u některých diagnóz onemocnění zasahuje nižší ročníky a také se prodloužil věk odchodu do starobního důchodu. Proto stále roste skupina lidí, která se po prodělané onkologické léčbě a potřebné rekonvalescenci, vrací na trh práce.
 
„Lidé by se potřebovali vracet postupně, třeba na práci menšího rozsahu nebo méně náročnou. Někdy je třeba změnit celkové pracovní zařazení, protože jsou profese, zejména fyzicky a psychicky náročné, kde návrat není možný vůbec, ani s odstupem času. Mnoho nemocných potřebuje testovat svůj zdravotní stav a postupně přidávat pracovní zátěž, měnit práci dle svých možností. Na tyto potřeby však současný systém pomoci reflektuje jen velmi omezeně a důvodů je mnoho,“ říká Šárka Slavíková, sociální pracovnice a předsedkyně spolku Amelie, z.s.
Například dostupnost respektive nedostupnost částečných úvazků, ale i obecné zvyklosti v zátěži. Podle posledních statistických údajů je míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší z celé EU a to 2,8 % v ročním průměru roku 2021. Ale na druhou stranu ČR patří ke státům s nejdelší pracovní dobou v EU (ČR 40 hod týdně, Německo 35 hod, Nizozemí 30,5 hod) a také s nejmenším podílem částečných úvazků, které u nás tvoří pouze 5,7% (největší podíl má Nizozemí 42,7%). Přestože máme nízkou nezaměstnanost, počet lidí se zdravotním znevýhodněním v evidenci Úřadů práce nijak zásadně neklesá. 
 
Zároveň pokud si má nemocný hledat částečný úvazek a uživit se, musí mít svůj handicap kompenzovaný i odjinud, nejen prací. Proto existují invalidní důchody, které by měly nabízet kompenzaci znevýhodnění. Ty se ovšem posuzují dle vyhlášek vytvořených před rokem 2010 a nereflektují jak změněné podmínky práce, tak medicínské pokroky (vyhláška č. 359/2009 Sb. pro posuzování míry poklesu pracovní schopnosti/invalidity je z roku 2009 a medicínský podklad z roku 2007). Jako velmi problematický se dá označit přístup k nemocným s násobným onemocněním, kteří jsou posuzováni pouze pro jedno onemocnění a k ostatním se jen procentně přihlíží, což nezohledňuje plně souvislosti praktického souběhu nemocí. O délce řízení, nedostatku posudkových lékařů, komplikovanosti sociálního systému a problematice odebírání invalidních důchodů nemluvě. 
„Onkologické onemocnění tvoří společně s duševními onemocněními a onemocněními pohybového aparátu trojici nejčastějších onemocnění, na které je přiznáván invalidní důchod. Proto by si problematika návratu na trh práce u onkologicky nemocných zasloužila větší pozornost a podporu,“ doplňuje Slavíková.
Co se onkologicky nemocným v ČR nabízí nad rámec práce České správy sociálního zabezpečení a Úřadů práce? Je toho jen velmi málo. I proto Amelie, z.s. nabízí podporu v rámci svých služeb:
  • Odborné sociální poradenství - zde se řeší problematika invalidních důchodů, případně podání námitky při neadekvátním posouzení či špatném doložení zdravotního stavu a práce schopnosti. 
  • Individuální konzultace s psychologem - zde se řeší vyrovnání se s nemožností vrátit se k původní profesi, zvýšení sebevědomí a případné objevení potenciálu a schopností pro novou profesi.
  • Poradenství a On-line skupina Vracím se do práce - zde mohou klienti sdílet své zkušenosti při hledání práce. Sdílejí a učí se jak na životopis, motivační dopis, kde hledat inzeráty, jak na ně odpovídat a jak hovořit o onkologické nemoci u pracovních pohovorů.
  • Brožura pro návrat do práce po onkologické nemoci – nabízí rady, typy, kontakty a informace pro každého onkologicky nemocného, který se chce vrátit do práce. Je dostupná jak v tištěné, tak online formě. 
 
Onkologie je a v budoucnu stále bude velmi přetížený obor. Kapacity zdravotníků nejsou schopny pojmout oblast návratu do práce a Úřady práce nejsou schopny reflektovat specifika onkologicky nemocných. Proto musí sami nemocní či jejich blízcí hledat možnosti pomoci a zaujmout aktivní přístup. Jen tak se návrat do práce po dlouhé nemoci může obejít bez zbytečného stresu a nejistoty. Naše zdraví a psychická pohoda by nám za to, měly stát.
 
Pro více informací kontaktujte:
Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz
tel.: +420 608 458 282
bottom of page