top of page

LÉČBA RAKOVINY VE 21. STOLETÍ: JAK SE MODERNÍ LÉKY DOSTÁVAJÍ K PACIENTŮM?

10. 4. 2023 

5. dubna 2023 uspořádala edukační platforma PLICE.ONLINE setkání odborníků, novinářů a zástupců pacientské komunity na téma LÉČBA RAKOVINY VE 21. STOLETÍ: JAK SE MODERNÍ LÉKY DOSTÁVAJÍ K PACIENTŮM?
 
Cílem setkání bylo předat médiím a široké veřejnosti aktuální informace o klinickém zkoušení a dostupnosti inovativní onkologické léčby v České republice, zejména pak odpovědět na otázky: 
 
  • Jak se zkouší inovativní onkologické léky v praxi? Mohou se sami pacienti hlásit do klinických studií? Co je ve studii čeká? 
  • Jaké jsou trendy v léčbě pacientů s genetickou predispozicí ke vzniku zhoubných nádorů?
  • Jaká je dostupnost onkologické léčby v ČR? 
  • Mohou se pacienti zapojit do designu klinických studií?
  • Kde mohou pacienti a jejich blízcí získat praktickou podporu?
Tato a další témata ve svých prezentacích a následné diskusi rozebrali: 
 
MUDr. Libor Havel - pneumoonkolog, vedoucí klinických studií
Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
Přední český odborník na léčbu rakoviny plic představil základní informace o tom, jak probíhají klinické studie, jaká jsou jejich pravidla, bezpečnostní kritéria a co pro pacienty znamená, pokud se rozhodnou podstoupit léčbu inovativním lékem, který zatím nemá registraci. 
 
Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. - onkolog
Sunderby hospital (SE), Onkologická ambulance IKEM
Specialista na onkogenetiku vysvětlil, jaké jsou moderní možnosti cílené léčby nádorových onemocnění na základě stanovení dědičné predispozice (genetických mutací). Na základě svých zkušeností z lékařského působení ve Švédsku také popsal možnosti zvýšení efektivity onkologické péče v ČR, mimo jiné za použití telemedicíny. 
 
Mgr. David Kolář - výkonný ředitel
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Manažer asociace, která v ČR již od roku 1994 sdružuje nejvýznamnější společnosti vyvíjející inovativní léky, představil unikátní data o klinických studiích a dostupnosti onkologické léčby v Česku. Zdrojem dat je analýza společnosti ErnstYoung a W.A.I.T. report asociace IQVIA.     
 
Mgr. Petra Adámková - předsedkyně 
Hlas onkologických pacientů
Předsedkyně spolku, který sdružuje tuzemské pacientské organizace pro pacienty s onkologickou diagnózou, hovořila o dostupnosti onkologické léčby v ČR z pohledu pacientů. Paní Adámková také prezentovala data z unikátního reprezentativního průzkumu, který pro Hlas onkologických pacientů realizovala společnosti Nielsen, na téma Právo na druhý názor. 
 
Akce s zúčastnila a rozhovory poskytla také paní Anna Losová, která prošla onkologickou léčbou 
rakoviny plic v rámci klinické studie.
Podívejte se na nejzajímavější reportáže o diskutovaných tématech:
bottom of page