top of page
Jukebox-u-Apolinare-2_edited.jpg

Tulipánový měsíc 2024 ve znamení akce a podpory – přidáte se také?

26. 2. 2024 (Tisková zpráva, Amelie, z.s.)

Pojďme svou akcí podpořit lidi, kteří se dostávají do izolace, způsobené nemocí, nepochopením či obavami. Můžeme jako protilék nabídnout zájem, chuť vyjít ze stereotypu, něco se dozvědět, naučit nebo vyzkoušet. Využít k tomu můžeme po celý březen pestré nabídky aktivit Center Amelie. Pojďme spolu přivolat s jarem i naději pro onkologicky nemocné a jejich blízké.
„Březen patří už 12 let k Tulipánovému měsíci. Stejně tak k němu patří naděje, dobrovolníci a veřejnost,“ říká Eva Račanová, koordinátorka dobrovolníků Amelie v Praze. „Je to měsíc, ve kterém nás doslova zaplavují desítky výkresů, přáníček a drobných výrobků od veřejnosti, které posílají na výzdobu a pro radost. Je v tom hodně práce, ale i potěšení a změny, která dorazí na onkologická oddělení.“
Začátkem března dobrovolníci z řad veřejnosti, i samotného personálu nemocnic, vyzdobí desítky onkologických pracovišť a přinesou narušení stereotypu pro nemocné, kteří sem přicházejí. Veselé barvy i motivy zprostředkují zájem a podporu od jejich tvůrců. Mohou si je prohlížet, mluvit o nich či si je odnést. Dobrovolníci kromě výzdoby nabídnou i tvořivé nebo hudební aktivity na odděleních.
Centra Amelie zvou veřejnost na workshopy, přednášky i do benefičních akcí na podporu bezplatných služeb psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků onkologicky nemocným a jejich blízkým. Třeba koupí benefičních tulipánů on-line nebo drobností v Centrech. Proběhne také vyhlášení literární soutěže středoškoláků „Žít nejen přežívat“.
Oficiální zahájení Tulipánového měsíce 2024 proběhne v Centru Amelie v Praze 1. března ve 13 hodin. A jak jinak než přivoláním jara. Veřejnost se může zapojit na místě anebo i kdykoliv později v průběhu března. Cílem je propojovat lidi, mírnit obavy, ale i tvořit a hledat radost. To je i cílem Tulipánového měsíce.
Pro více informací kontaktujte:
Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz
tel: 608 458 282
Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz. Tulipánový měsíc běží nyní již 12. rokem a zprostředkovává informace, propojení a podporu.
bottom of page