top of page

„Žiju s rakovinou“ bojuje proti předsudkům

20. 7. 2023 (Tisková zpráva, Amelie, z.s.)

Rakovina není jen nemoc, je to i téma spojené s nedostatkem informací, nepochopením a stigmatem, které negativně ovlivňuje nejen nemocné, ale i jejich blízké. „V „Žiju“ nechceme chodit po špičkách, vyhýbat se pohledy jinam a dělat, že problém neexistuje. Chceme téma přiblížit, dát lidem s přímou zkušeností možnost ji popsat a poskytnout tak náhled dalším lidem, kterých se jakkoliv dotýká. Nemusíte mít přímou zkušenost, abyste mohli pomoci. Můžete ale být chápaví a natáhnout pomocnou ruku, když to někdo s onkologickým onemocněním může nejvíc potřebovat,” říká Monika Večeřová, iniciátorka projektu.
„Žiju s rakovinou“ je solidární projekt spolufinancovaný Evropskou unií, který realizují všichni zúčastnění bezplatně a který Amelie, z.s. zastřešuje. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí. Na instagramovém účtu a webových stránkách se můžete dozvědět informace o onkologickém onemocnění, o výzkumu, i zkušenostech lidí, kteří žijí s rakovinou. Nyní jsou v přípravě videa s nimi. Cílem je, aby zkušenost byla uchopitelná a přenosná i pro ostatní. 

“Žiju s rakovinou“ vyvstalo jako nápad po jedné ze svépomocných skupin, které vedeme v Amelii. Nepochopení lidí se ve společnosti sužované COVIDem-19 ještě více prohloubilo, což negativně ovlivnilo lidi, kteří žijí s onkologickým onemocněním,“ doplňuje Večeřová, psycholožka Centra Amelie v Praze. Nápad se ujal a postupně se k ní připojila kolegyně psycholožka z Olomouce Michaela Zatloukalová a také psychologové Aleš Hrubý a Sára Škerlová, kteří pomáhají s odborným obsahem. Do projektu se vložili i další mladí experti se zájmem o pomoc lidem žijícím s onkologickým onemocněním, Claudia Mónica Gutiérrez tak spravuje sociální sítě, Valentina Temelová je grafička a designerka a studentky Lucie Večeřová a Martina Krejčí tvoří obsah.

Martina Krejčí ke své motivaci a cílům říká: “Projekt považuji za velmi přínosný nejen z důvodu edukace a pomoci onkologickým pacientům, ale také pomáhá otevírat témata, o kterých je potřeba mluvit co nejvíce. Mnoho lidí se bojí komunikovat o věcech, které se týkají jejich zdraví a dalších citlivých témat, jako například nemoci nejbližších. Díky tomuto projektu, na kterém se podílí tým skvělých lidí, je možné posunout naše okolí a naši společnost k lepšímu zvládání těžkých situací. Já jsem studentka nutriční terapie. Přispívám do projektu příspěvky o prevenci a edukaci v oblasti zdravého životního stylu, který napomáhá zvládat těžká období jak psychicky tak fyzicky. Jsem moc ráda, že mohu díky tomuto projektu předávat užitečné informace i široké veřejnosti.”

Lidé v projektu „Žiju s rakovinou“ ukazují, že i život s rakovinou se skutečně ŽIJE a i vy se můžete připojit a podpořit změnu pohledu na rakovinu. Připojte se k instagramu projektu, podívejte se na web.
 
Pro více informací kontaktujte:
Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz
tel.: +420 608 458 282
 
 
Co je solidární projekt „Žiju s rakovinou“:
Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnictví. Sbor zapojuje jednotlivce zejména prostřednictvím organizací, institucí a veřejných nebo soukromých subjektů, které organizují solidární činnosti. Více info najdete na www.dzs.cz 
Amelie takto umožňuje mladým dobrovolníků získat cenné zkušenosti v komunikaci, samostatnosti a sociální změně. Více informací o projektu najdete na webu www.zijusrakovinou.cz .
 
Něco více od členů týmu:
“Informovat a edukovat specifickou skupinu onkologicky nemocných, ale i širokou veřejnost o různých oblastech spojených s rakovinou, je pro mne smysluplnou aktivitou, na které se podílím s velkou vnitřní motivací. Vnímám potřebnost projektu právě v destigmatizaci tématu a zlepšení přístupu lidí k tomuto onemocnění. Sama, jako psycholožka, díky tomu získávám rozhled nejen v oblasti psychologické péče o onkologicky nemocné ale i v oblasti zdravotnictví, nutrice apod. Věřím, že projekt Žiju s rakovinou osloví další, kteří budou vnímat nutnost šířit důležité aspekty onemocnění. Jsem velmi ráda, že mohu být součástí tohoto projektu a spolupracovat s lidmi, kteří v tom vidí smysl.”  Michaela Zatloukalová, psycholožka.
 
“Projekt mi připadal velmi užitečný a svým způsobem i dost ojedinělý, jednak svým tématem a způsobem zpracování, a také skupinou lidí, která se na něm podílí. Svým zapojením do projektu jsem chtěla pomoct něčemu, na co se běžně zapomíná a specificky u onkologických pacientů — na nějaké pochopení, soucit a nápomocnost. Do projektu přispívám zejména překladem nebo tvořením článků a příspěvků na Instagram či na web. Velmi oceňuji to, že je možné tímto způsobem přispět do společnosti některými poznatky o rakovině, a k ní dále příbuzně spojenými tématy, o kterých se nezainteresovaný člověk asi jen tak nedozví. Díky možnosti tvoření Solidárních projektů od Evropské unie se tato upozaděná témata společnosti posouvají dopředu, což je něco, co je velmi nutné a co je potřeba neustále podporovat.” Lucie Večeřová, studentka.
 
Důležité odkazy a informace:
Instagramový účet: @zijusrakovinou
Web: https://www.zijusrakovinou.cz/
Web Amelie, z.s.: https://www.amelie-zs.cz/
Psychosociální pomoc: https://www.amelie-zs.cz/odbornost-u-amelie/
 
Kdo jsme:
Amelie, z.s. se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze najít na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz. 
bottom of page